Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Hotel Jadran Tučepi (`TUI BLUE)

 

Naziv objekta: TUI BLUE Jadran 
Lokacija: Tučepi
Ukupna bruto površina: 18.000 m2
Broj hotelskih soba: 161
Glavni izvođač: Aequitas d.o.o.  
Glavni izvođač strojarskih instalacija: KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

-vodovod i kanalizaciju

-hidrantsku mrežu

-montažu sanitarija

-ventilaciju

-klimatizaciju