Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

TIP gradnja Strožanac

 

Naziv objekta: STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE ("TROJKA", "ČETVORKA", "SEDMICA" i "OSMICA")
Lokacija: PODSTRANA
Ukupna bruto površina: 3.000 m2

Glavni izvođač:

LAVČEVIĆ  d.o.o.
Glavni izvođač strojarskih instalacija: KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija

- ventilaciju i klimatizaciju

- podno grijanje